curriculum vitae

Dosavadní vzdělání:


1999 Promoce: doktor všeobecného lékařství
(1. lékařská fakulta University Karlovy v Praze)

2003 Atestace I.stupně z gynekologie a porodnictví
(Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)

2005 Kurz urogynekologie
(Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)

2008 Atestace II.stupně z gynekologie a porodnictví
(Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)

2009 Certifikát k provádění ultrazvukového screeningu ve 11.-14. týdnu těhotenství
(Centrum fetální medicíny, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK v Praze)

Certifikát k provádění ultrazvukového screeningu ve 18.-22. týdnu těhotenství
(Centrum fetální medicíny, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK v Praze)

Odborná stáž – prenatální echokardiografie
(Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice v Motole)

Certifikát k provádění ultrazvukové diagnostiky v urogynekologii
(Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK v Praze)

Kurz v urodynamice
(Urologická klinika FN a UP Olomouc)

Zaměstnání:


2000-2001 Gynekologicko – porodnická klinika Nemocnice s poliklinikou Nitra

2002-2009 Gynekologicko porodnické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

2009-nyní Soukromá gynekologická ambulance GYNE, s.r.o. Úvaly, Praha východ